DLACZEGO KOMPUTEROWE BADANIE STÓP JEST TAK WAŻNE?

Komputerowe badanie stóp to w obecnych czasach najlepsza, najbardziej precyzyjna i miarodajna metoda diagnostyki wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w budowie kończyn dolnych i zaburzeń ogólnej biomechaniki narządu ruchu. Takie badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne, a przy tym niezwykle ważne i pożyteczne, ponieważ stanowi najdokładniejsze odwzorowanie pracy naszych stawów w statyce (podczas stania) oraz w dynamice (podczas chodu). W komputerowym badaniu stóp wykorzystuje się specjalną platformę, tzw. matę podobarskopową, która pozwala na pomiar rozkładu nacisku na podeszwy stóp, oraz specjalistyczne oprogramowanie analityczne, które umożliwia jego szczegółową analizę. Dzięki wykorzystaniu takiego nowoczesnego sprzętu jesteśmy w stanie precyzyjnie określić dysfunkcję stopy i miejsca narażone na przeciążenia, a następnie na tej podstawie odpowiednio wyprofilować wkładki ortopedyczne, tak aby idealnie odpowiadały potrzebom pacjenta, zapewniały mu maksymalny komfort i skutecznie spełniały swoje zadanie.

KIEDY WARTO WYKONAĆ KOMPUTEROWE BADANIE STÓP?

Komputerowe badanie stóp jest przydatne w przebiegu różnego rodzaju kontuzji przeciążeniowych w obrębie kończyn dolnych oraz kręgosłupa. Pomocne będzie również po wszelakich skręceniach oraz złamaniach. Pozwoli nam ono określić czy stopa pracuje w prawidłowy dla siebie sposób i czy nie potrzebuje wsparcia w postaci wkładek ortopedycznych. Należy pamiętać, że wkładki powinno się wykonywać dopiero w momencie, gdy będziemy mogli w pełni obciążać nasze stopy, a więc osoby po operacjach lub złamaniach zapraszamy kiedy już będą mogły chodzić bez kul. Stopy jako fundament naszego ciała w dużym stopniu wpływają również na stawy położone wyżej, a więc problemy z kręgosłupem mogą wynikać właśnie ze złej pracy stóp lub z asymetrii obciążenia. Często praca lokalna na danej strukturze przynosi tylko częściowe lub krótkotrwałe efekty, ponieważ przyczyna leży gdzieś indziej. Dlatego takie badanie będzie przydatne prawie w każdym problemie dolnej części ciała, z jakim pacjent przychodzi do fizjoterapeuty.

NA CZYM POLEGA KOMPUTEROWE BADANIE STÓP?

W naszym gabinecie w Warszawie sprawdzamy stopy na macie komputerowej na dwa sposoby: statycznie oraz dynamicznie. W badaniu statycznym (podczas stania) mierzymy między innymi asymetrię w obciążeniu prawej i lewej strony. Dzięki niemu jesteśmy w stanie określić również które miejsca mogą być przeciążone oraz sprawdzić w jakiej kondycji są łuki naszej stopy. Jednak badanie przeprowadzone podczas chodu, czyli tzw. badanie dynamiczne, przynosi nam więcej informacji. Przyjmuje się, że aby zachować dobrą kondycję, należy dziennie pokonać 10 000 kroków. Wykonanie tak dużej liczby kroków w sytuacji, gdy nasza stopa nie pracuje do końca dobrze, może przysporzyć nam sporo problemów. Właśnie dlatego badanie dynamiczne jest tak istotne – oceniamy wtedy wydolność naszej stopy podczas chodu i biegu. Czasami dopiero w ruchu nasza stopa zaczyna pracować źle – w takim przypadku badanie statyczne może nie wykryć żadnych większych dysfunkcji, dopiero badanie dynamiczne pozwoli wychwycić nieprawidłowości.

JAK PRZEBIEGA KOMPUTEROWE BADANIE STÓP?

Komputerowe badanie stóp jest krótkie, zajmuje zaledwie kilkanaście minut, podczas których fizjoterapeuta prosi pacjenta o wykonanie paru prostych zadań na macie podobaroskopowej wyposażonej w specjalne czujniki połączone z komputerem. Wygląda to następująco:

  1. Najpierw pacjent musi stanąć stabilnie na macie – pozwoli to dokładnie ocenić nacisk stopy na podłoże w pozycji stojącej.
  2. Następnie pacjent powinien przejść po macie – dzięki temu możliwa będzie ocena siły nacisku poszczególnych partii stopy na podłoże w trakcie ruchu.

Po całej procedurze komputerowego badania stóp następuje omówienie jego wyników – pozwoli to pacjentowi lepiej zrozumieć problem, a fizjoterapeucie poznać odczucia pacjenta, jego potrzeby i oczekiwania. Wyniki przeprowadzonego badania i wywiadu mogą nie tylko posłużyć do wykonania indywidualnych wkładek ortopedycznych, ale też okazać się bardzo pomocne przy planowaniu ewentualnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KOMPUTEROWEGO BADANIA STÓP?

Komputerowe badanie stóp przeprowadza się w sposób całkowicie bezinwazyjny, dlatego nie wymaga ono praktycznie żadnego specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Nie musimy martwić się o przeciwwskazania ani dietę, ćwiczenia czy inne procedury niezbędne przed udaniem się na badania. Zanim jednak zdecydujemy się na komputerowe badanie stóp warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że badanie takie wykonuje się tylko wtedy, gdy nasze kończyny są na tyle stabilne, by można je było w pełni obciążyć – dlatego nie jest możliwe jego przeprowadzenie u osób, które przeszły w ostatnim czasie zabieg chirurgiczny w obrębie kończyn dolnych lub są kontuzjowane, na przykład mają skręconą czy zwichniętą kostkę. Pamiętajmy też, że na matę podobaroskopową wchodzi się boso – konieczne jest całkowite odkrycie stóp i stawów skokowych, warto więc zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego ubioru, zwłaszcza spodni. Najlepsze będzie wygodne, luźne i niekrępujące ruchów ubranie. Poza tym oczywiście stopy powinny być czyste i zadbane, ale o tym jak ważna jest higiena stóp – nie tylko przed badaniami – nie musimy chyba nikomu przypominać.

CZY NA PODSTAWIE ZAPISANEGO BADANIA KOMPUTEROWEGO BĘDZIE MOŻNA ODTWORZYĆ WKŁADKI W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE?

Badanie na macie podobaroskopowej wykonywane jest w celu dokładnej diagnozy wad stóp – na jego podstawie fizjoterapeuta wykonuje odpowiedni odcisk stopy, a następnie na tym odcisku formuje wkładkę nadając jej właściwy profil idealnie dostosowany do stopy konkretnego pacjenta i jego potrzeb. Do takiego formowania wkładek wykorzystuje się technikę termoformowalną, która umożliwia ich dowolne modelowanie po uprzednim podgrzaniu do wysokiej temperatury. Pozwala to na ukształtowanie wkładki w taki sposób, aby pasowała do wykonanego wcześniej odcisku stopy pacjenta, a jednocześnie korygowała jej niewłaściwe ułożenie, dawała potrzebne podparcie łukom i wspomagała prawidłową biomechanikę całego ciała – słowem: najlepiej jak to możliwe spełniała swoje lecznicze zadanie. Niestety nie istnieje możliwość odtworzenia wkładki w późniejszym terminie na podstawie wykonanego wcześniej badania komputerowego stóp, ponieważ wkładki formujemy na specjalistycznych poduchach, które nie zapamiętują trwale kształtu stopy pacjenta.

JAKIE SĄ ZALETY KOMPUTEROWEGO BADANIA STÓP?

Komputerowe badanie stóp jest bardzo lubiane przez pacjentów, ponieważ nie wiąże się z bólem ani dyskomfortem – ale to tylko jedna z jego zalet. Jest ono także chętnie wykorzystywane przez ortopedów i fizjoterapeutów, ponieważ daje duże możliwości w zakresie diagnostyki schorzeń stóp oraz wszelkich nieprawidłowości występujących w obrębie kończyn dolnych i negatywnie wpływających na kondycję całego narządu ruchu u człowieka. Badanie na macie podobaroskopowej pozwala na:

  • precyzyjne pomiary sił działających na stopę podczas stania oraz chodu;
  • szczegółową analizę asymetrii obciążeń;
  • dokładne określenie dysfunkcji stóp;
  • dobór odpowiednich wkładek termoplastycznych i zabiegów fizjoterapeutycznych;
  • stałą kontrolę efektów leczenia (porównanie aktualnych wyników badań z wynikami badań wykonanych wcześniej).

Komputerowe badanie stóp jest nieocenioną pomocą m.in. w diagnostyce płaskostopia, koślawości, szpotawości, halluksów, nerwiaka Mortona i ostrogi piętowej. Jeśli cierpisz na te lub inne schorzenia i potrzebujesz indywidualnie dopasowanych wkładek ortopedycznych, zapraszamy do naszego gabinetu w Warszawie na kompleksową diagnostykę stóp.